16 Δεκεμβρίου 2008

LABS WRITING LABS


Πετάξαμε το αστείο και το σοβαρό πάνω στο τραπέζι.

‘Εγινε κόλαση.

Την είπαμε χημεία.

Χρειαστήκαμε Εργαστήρια.

Τα ανοίξαμε.

Να μάθουμε να παίζουμε με τους χυμούς μας.

Να ενώνουμε λέξεις με εικόνες.

Ήρωες

Να τους βλέπουμε!

Πλοκή

Να τη ζούμε!

Συναισθήματα

Να τα νιώθουμε!

Σεισμός

Ο καθένας να παίζει το σκοπό του

Ο μαέστρος να μοιράζει στα διαλείματα αυτιά να ακούμε τι σφυρίζουν οι άλλοι

Να μαθαίνουμε από τα σφυρίγματα

Να παίζουμε

Να εκφραζόμαστε

Να πετάμε το αστείο και το σοβαρό πάνω στο τραπέζι

Να γίνεται έκρηξη

Εργαστήρια Λογοτεχνικών Παιγνίων

Κι όποιος αντέξει παίδες