7 Φεβρουαρίου 2010

o FROG LUDENS του HOMO LUDENS


ο frog ludens είναι ο κουμπαράς μας

αυτός μας φέρνει καφέ, ζάχαρη, γάλα και άλλα αν βρει λεφτά στη γυάλα

εμείς τώρα

αν δεν αφήνουμε λεφτά στη γυάλα,

φέρνουμε από το σπίτι μας τον καφέ τη ζάχαρη, το γάλα και τα άλλα