14 Φεβρουαρίου 2011

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ

Νάμαστε λοιπόν.

Και την επόμενη Τρίτη 22 Φεβρουαρίου έχουμε ξανά

το ραντεβού με την Ιωάννα Καρυστιάνη

Αλήθεια!

στις 7ΜΜ και ως τις 9ΜΜ

Τα Σακιά της στο τραπέζι

και εμείς γύρω γύρω και στους πάγκους και στις σκάλες

κι έξω ας προβλέπεται να βρέχει