23 Δεκεμβρίου 2009

το ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ το συνεχίζετε

L . . . . . . . . . . . . . . . .
U . . . . . . . . . . . . . . . .
D . . . . . . . . . . . . . . . .
E . . . . . . . . . . . . . . . .
N . . . . . . . . . . . . . . . .
S . . . . . . . . . . . . . . . .
L . . . . . . . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . . . . . . . . . . .
S . . . . . . . . . . . . . . . .
-
με λέξεις, προτάσεις, νότες, ζωγραφιές,
προπαντός με κέφι,
συμπληρώνουμε το παραπάνω από τις αρχές του Δεκέμβρη
τί κερδίζουμε;
στην αρχή
ΤΟ ΚΕΦΙ
στο τέλος
ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΞΗ
συνηθισμένες απολαύσεις
-
ηλεκτρονικές συμμετοχές στο : ludenslabs@gmail.com
δια χειρός παράδοση : Διδότου 34
μη ξεχάσετε τα στοιχεία σας : Homo Ludens ........ τάδε ταδά ............
email .................. tadetada@..............
-